Regler/informasjon

NY LOKAL FORSKRIFT FRA LARVIK KOMMUNE PR 25.03.20 KL 16.50 KAN LESES HER : Siste nytt om Comvid-19 i Larvik- lokal forskrift19.03.2020 kl 20.55 KOM DET NY FORSKRIFT  OM ENDRING I FORSKRIFT OM KARANTENE, ISOLASJON OG FORBUD MOT Å OPPHOLD PÅ FRITIDSEIENDOMMER MV. I ANLEDNING UTBRUDD AV COMVID - 19

FORSKRIFTEN KAN LESES HER : Endr. i forskrift om karantene, isolasjon og forbud mot opphold på fritidseiendommer mv. i anledning utbrudd av Covid-19

I praksis vil det si at man ikke kan dra til Stretere for å vaske, klargjøre vogner, nyte sol osv, selv om dere ikke overnatter.  Det står i loven : " Kun strengt nødvendig vedlikehold for å avverge store materielle skader kan tillates. "


Bommen er stengt for innkjøring mellom kl.23.00-07.00 på hverdager og kl.24.00-07.00 fredag og lørdag. Tiden utenom må man bruke utlevert bom-kort for passering. nFor utkjøring er bommen åpen hele døgnet.

 1. Gressklipperne som står ved vakta er for gratis utlån. Fyll opp med bensin etter bruk og gi beskjed i vakta om bensinkannene blir tomme eller mangler og feil ved klipperne.
 2. I sanitæranlegget benyttes det brikker, disse går på dører, dusjer samt vaskemaskiner og tørketrommel. Prisene er: dusj 15,- vaskemaskin 45,- tørketrommel 45,- dører 0,- Dusj/vaskebrikker kjøpes i vakta mot et depositum på kr. 200,-. Disse kan lades opp med valgfritt beløp.
 3. Fri parkering ute på P-plass. Det er kun 1 ( En ) P-plass pr. vogn inne på plassen. Ved overtredelse kan bomkortet bli sperret. ( Disp. til 2 biler kan gis etter behov. ) Det er ikke lov å lade elbil / hybrid bil på campingplassen. Les DSB (direktorat for samfunnsikkerhet og bedredskap her :dsb_veiledning_elektriske_kj_ret_y.pdf
 4. Internett:kan benyttes gratis på egen laptop på utsiden av vakta og på utsiden av sanitærbygg og Stretere Stua. Passord fås i vakta i åpningstiden.
 5. Vi har 2 stk morsomme kajakker for utleie. Dette koster kr.60,- ink. moms pr. time og kr. 300,-ink. moms pr. døgn.+ et depositum på kr.200,- Kajakkene står på "traller" nede ved stranda og nøkler til disse samt redningsvester utleveres i vakt ved leie. Redningsvester til dette får du låne gratis.
 6. Avfalls containere finnes oppe ved parkeringsplassen ved vakta. Avfall sorteres i restavfall, papiravfall, glass og metall og hageavfall. Hageavfallcontainer står til høyre på utsiden av bommen, plastikksekker og poser er IKKE hageavfall. Poser og sekker med hageavfall tømmes oppi containeren, plastikksekker og poser kastes i restavfall container. Hageavfall er gress, løv, blomster UTEN POTTE, kvist og bark.
 7. All trevirke som gamle plattinger osv, og hvite/brunevarer og sykler må gjesten selv sørge for å brakt til Vesar - avfallsselskapet i Vestfold. http://www.vesar.no/naar_og_hvor
 8. Strømkabel mellom vogn og strømuttak, skal legges i rør og graves ned.
 9. Levegger som settes opp, MÅ IKKE være høyere enn MAX 160 cm, Max høyde på hekk er 120 cm. Det er IKKE LOV Å SETTE OPP TREVERK I 3 (tre) meter sonen.
 10. Det er egen tømme stasjon for avfallsvann,wc-kassetter,potta-potti og tissebøtter.
 11. Dersom dere skal ha isolert fortelt (bu), MÅ DETTE SØKES OM SKRIFTLIG FØR INNGÅELSE AV AVTALE. Vi trenger mål og tegninger fra levrandør. Søknad sendes enten via mail til post@streterecamping.no emnefelt merkes med søknad om isolert fortelt, eller via post til Stretere Camping, Streterestranda 90, 3294 Stavern. Når søknaden er behandlet, får dere skriftlig svar. De som er godkjente hos oss er TOPPCAMP, PROFFCAMP, MESTERCAMP, ISOCAMP, VESTCAMP.
 12. DET SKAL VISES HENSYN TIL ANDRE GJESTER OG NABOER. Det betyr normalt lydnivå på dagen og stille mellom 23:00 og 07:00 ( 24:00-07:00 fredag og lørdag ) Vakt telefon er 99 10 72 73
 13. Salg av vogn på plass SKAL godkjennes av daglig leder og styret i Stretere Camping AS. Utleie av vogn er ikke tillatt.

Revidert 20.03.2018

Her på Stretere har vi en flott 350 meter lang barnevennlig sandstrand.
Hjelp oss å holde stranda ren, ta med søppel og rydd opp etter deg så vil vi alle trives enda bedre. Det er plassert 3 søppelkasser nede på stranda bruk dem!!

Servicebygget

Vårt servicebygg er inneholder:

Dette rommer wc, dusj, sauna samt 2 h.c. toalett med dusj, hvorav et til rullestol. 1 stellerom for barn / baby med bademuligheter. Vaskerom med vaskemaskiner og tørketrommel, samt kummer for oppskylling av klær, oppvaskrom med kum.

Bruk av servicebygg

I sanitæranlegget benyttes det brikker, disse går på dører, dusjer samt vaskemaskiner og tørketrommel.

Prisene er: dusj 15,- vaskemaskin 45,- tørketrommel 45,- dører 0,-
Dusj/vaskebrikker kjøpes i vakta, kr.200,- i depositum..

Brikkene kan lades opp med valgfritt beløp.

 • Priser på ekstra ytelser:1 skuff grus inkl. kjøring 300,-Annet arbeide pr. påbegynt time 550,-(Flytting av vogn, platting, graving o.l.)
 • Det er ønskelig at dem som har med kjæledyr på plassen kommer innom vakta ogregistrerer disse på skjemaet:"Registrering av medbrakte kjæledyr på campingplassen".Ledige Plasser : FULT

For Campingvogn :

For Husvogn :